Det har vist seg at mennesker som lever med en partner lever lenger enn mennesker uten. Det er godt å ha en samtalepartner som lytter, gir tilbakemeldinger og kommer med gode råd og gjenkjennelser. Selv om man er i et fast forhold, kan man ha behov for en samtale med andre. forskning viser at tro er viktig for helsen vår, og det kan ha sammenheng med at de som har en tro setter sin lit til en høyere makt. I vanskelige perioder finner de trøst i at det er en mening med vår eksistens. En profesjonell samtaleterapeut kan hjelpe deg med å sortere de vanskelige følelsene, som følelsen av å ville gi opp eller at man ikke strekker til. En samtale med en psykolog kan gi deg nye vinklinger og perspektiver, og siden psykologen ikke er i en privat relasjon til deg, kan det være lettere å samtale med han om for eksempel relasjonelle utfordringer. Mange har en frykt for å ikke bli forstått eller bli sett rart på. En psykolog vet at alle typer følelser er normale, og han kan hjelpe deg med å bearbeide følelser som du sliter med, eller som påvirker livet ditt i en negativ retning. Åpenhet for å snakke om problemene sine er en god bekjemper mot psykiske plager. Det verste som kan skje er at du går alene med dine vonde tanker og følelser. Alle går vi igjennom perioder der ting ser håpløst ut, eller gjennom triste følelser som følge av tragiske ting. Da er det en god idé å oppsøke en samtalepartner som kan hjelpe med å snu livet i riktig retning igjen.

en-samtalepartner-kan-endre-livets-vei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s