Har du tid og ønsker du å hjelpe andre? Da burde du melde deg som frivillig hos en av frivillighetsorganisasjonene i Norge. Flere nordmenn, særlig unge, jobber som frivillig og de forteller at de får mye glede av å jobbe med frivillig arbeid. I Norge er det mange mennesker som trenger hjelp og støtte i hverdagen. Man kan gjøre alt fra å sykle med de eldre på tur, besøke flyktninger, hjelpe til med lekser, være bøssebærer for foreninger og lage mat på et omsorgshjem. Arbeidet varierer og du får utrolig mye igjen for det. I tillegg er det bra å ha på en eventuell CV. Ønsker du å melde deg som frivillig kan du kontakte frivillighetssentralene i din nærmeste by. De hjelper deg med å finne arbeid og oppdrag som passer best for deg og de som trenger hjelp. Kanskje har du tid etter skole eller jobb? Det er viktig å spre glede og ta vare på sine medmennesker som trenger din hjelp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s